Digiturunduse suunad aastal 2023


Digiturunduse suunad

Digiturundus on üha arenev valdkond, millel näeme juba praegu uusi suundasid, mida 2023. aastal järgida. Enamjaolt areneb valdkond koos kasutajatega, millest tulenevalt on tulevased trendid aimatavad kasutajate käitumise muutumisest. Ettevõte, mis soovib olla relevantne ning asjakohane igal ajahetkel, peab tundma nii oma sihtgruppi kui ka valdkonna trende.

Digiturunduse areng oleneb kasutajatest

Digiturunduse suundasid ning arenguid uueks aastaks on juba praegu märgata. Üha rohkem rõhku pööratakse kasutajatele parema ja kiirema teenuse pakkumisele, haarava videosisu loomisele ning mõjukate koostööpartnerite kaasamisele. Samuti on uued tehnoloogiatrendid vallutamas digiturundusmaailma ning häälotsingute osamäär suureneb.

Tutvu digiturunduse suundadega aastal 2023. allpool.

Google Analytics 4 saabumine

Alates 1. juulist 2023. aastal lõpetab seni kasutatud Google Analytics 3 tegevuse ning edaspidi tuleb kodulehe statistika kogumisel kasutada Google Analytics 4. Et vältida statistika kadumist soovitame juba praegu paralleelselt GA3-le lisada ka Google Analytics 4, et vaadata ka 2023. aastal tagasiulatuvat statistikat. Lisaks on juba nüüd paras aeg tutvuda uue programmiga ning koolitada ka töötajaid ja koostööpartnereid vastavalt.

Videosisu populaarsuse kasv

Nagu oleme näinud viimastel aastatel, on videosisu osamäär sotsiaalmeedias ning digiturunduses hüppeliselt kasvanud. Videosisu on haarav, informatiivne ja efektiivne viis oma sõnumit edastada ning uute klientideni jõuda. Põimides oma tooted või teenused haarava videosisuga, on võimalik oma müüginumbreid hüppeliselt tõsta.

Häälotsingu kasutamine digiturunduses

Kuigi Apple tuli enda häälotsingu ehk Siriga juba aastaid tagasi välja, on häälotsingud aasta-aasalt üha rohkem populaarsust kogunud. Tänaseks pakuvad häälotsingut erinevad operatsioonisüsteemid ning otsingumootorid, millest tulenevalt kasutajaskond on oluliselt kasvanud. Ka aastal 2023. on häälotsingud muutumas üha olulisemaks, kuna kasutajad soovivad kiireid vastuseid oma küsimustele. Tegemist on valdkonnaga, mida tuleb arvestada ka enda kodulehe SEO optimeerimisel.

Klientidega suhtlus reaalajas

Reaalajas personaalne suhtlemine muutub 2023. aasta digiturunduses üha olulisemaks. Kliendid soovivad oma küsimustele kohe vastust saada, millest tulenevalt saab kiiresti ja meeldivalt reageerides kasvatada brändilojaalsust ning võita uusi kliente. Lisaks saab otse klientidega suheldes koguda väärtuslikku infot, mille abil oma kliente paremini mõista ja kampaaniaid korraldada. 

Influencer ehk suunamudija kaasamine

Suunamudijate kaasamine turundustegevustes on üha kasvav digiturunduse trend, millel pole ka 2023. aastal lõppu. Küll aga on kliendid suunamudijate usaldamises muutunud üha skeptilisemaks, millest tulenevalt on oluline kasutada enda turunduskampaaniates sarnaste väärtustega suunamudijaid, kes sobivad brändi tegevuse, visiooni ja eesmärkidega. Samuti on oluline pöörata tähelepanu suunamudija jälgijaskonnale, mis peaks eduka kampaania puhul olema sarnane ettevõtte sihtgrupiga.

Agentuuride kaasamine digiturunduses

Selle asemel et palgata ettevõttesse turundusinimene, kasvab agentuuride kaasamine turundustegevustes. Kogenud agentuurid aitavad nii väikeettevõtteid kui start-upe nende eesmärkide kiiremal saavutamisel, luues professionaalseid turunduskampaaniaid ning tervikliku brändi. Üha enam ettevõtteid mõistab digiturunduse loomisel agentuuride kasutamise eeliseid ja väldib sealjuures uue töötaja palkamisega kaasnevaid kulusid.

Kui Sinu ettevõte soovib kasutada kaasaegseid digiturunduslahendusi ning jõuda maksimaalse hulga klientideni igal ajahetkel, võta ühendust KDM agentuuriga. Meie spetsialistid on kursis nii praeguste kui tulevaste turundustrendidega, pakkudes klientidele alati parimaid lahendusi.