Kuidas kodulehte potentsiaalsetele klientidele optimeerida?


Kuidas kodulehte optimeerida

SEO optimeerimine on üks lihtsam ja efektiivsem viis uute klientideni jõudmiseks. Kuigi kodulehe optimeerimine on üsna lihtne, on tegemist ajamahuka ning pika protsessiga, mille tulemused on edukad vaid järjepideval tegutsemisel. Kuidas ja mis kasu toob ettevõttele SEO optimeerimine?

Mis on SEO optimeerimine?

SEO optimeerimine ehk kodulehe otsingumootoritele optimeerimine on digiturunduse valdkond, mille eesmärk on tuua kodulehele rohkem külastajaid. Otsingumootorile optimeeritud koduleht pole oluline vaid otsingumootori tulemustes silma paistmiseks, aga ka kodulehe aktuaalsuse ning konkurentsivõime tagamiseks. Optimeeritud koduleht sisaldab sisutükke ja informatsiooni, mis on potentsiaalsele kliendile kasulik, suurendades ka ettevõtte usaldusväärsust kliendi suhtes. Kuna SEO optimeerimine on oluliselt seotud otsingumootorite algoritmidega, tagab pikaajalise edu järjepidev optimeerimine ning kodulehe uuendamine. 

SEO optimeerimine ja selle etapid

SEO optimeerimine on regulaarne protsess, mida korrates jõutakse eduka tulemuseni. Üldiselt koosneb kodulehe optimeerimine otsingumootori tulemustele kolmest etapist, mis koosnevad omakorda erinevatest tegevustest ja protsessidest. SEO optimeerimine jaguneb järgnevalt:

Esimene etapp: eeltöö

Edukas SEO optimeerimine algab põhjalikust eeltööst ja analüüsist, mille raames tehakse SEO audit. Tegemist on ühe kõige mahukama, ent olulisema etapiga kodulehe optimeerimisel. Audit hõlmab nii kodulehe kiiruse, turvalisuse kui kasutusmugavuse mõõtmist. Lisaks toimub algusetapis ka valdkonna märksõnade analüüs ning vastavalt tulemustele tegevuskava planeerimine.

Teine etapp: kodulehe SEO optimeerimine

SEO optimeerimine tugineb oluliselt eelnevale analüüsile, millest tulenevalt viiakse läbi kodulehe muudatused. Kodulehe optimeerimine on eelkõige oluline otsingumootori robotite ning algoritmi jaoks, mis analüüsib kodulehe tehnilisi näitajaid ja struktuuri. Just sellepärast on oluline korrastada kodulehe ülesehitust, sisutükke, märksõnade kasutust, meta-andmeid, laadimiskiirust, turvalisust ning usaldusväärsust.

Kolmas etapp: tulemuste mõõtmine ja protsessi kordamine

Eesmärgiga teostada tulemuslik SEO optimeerimine on oluline tegeleda kodulehe optimeerimisega regulaarselt. Tuginedes olemasolevale informatsioonile, tehtud tööle ning selle edukuse analüüsile, on võimalik viia sisse uusi muudatusi eesmärgiga tõsta kodulehe positsiooni otsingumootorite tulemustes. Järjepidev tulemuste analüüs ning vastavalt tegutsemine aitab tagada pikaajalisi ja püsivaid tulemusi. 

Millised on enamlevinud kodulehe optimeerimise vead?

Kuigi SEO optimeerimine on teoorias lihtne protsess, esineb siiski enamlevinud vigasid. Kõige levinum SEO viga on see, et kuigi kodulehel kasutatakse valdkonnale omasid märksõnasid, puudub kodulehel informatiivne ja kasulik info. Reaalse sisu puudumisel ei vasta kodulehel olev tekst ka potentsiaalse kliendi küsimusele, mistõttu ei ole tal ka põhjust kodulehte külastada. 

Lisaks on paljudel kodulehtedel näha, et tiitlis ei ole kasutatud valdkonnas levinud märksõna, millest tulenevalt on kasutamata jäetud üks efektiivne viis kodulehe positsiooni otsingutulemustes parandada. Edukas SEO optimeerimine eeldab, et igal vahelehel on kasutatud ka populaarset ning asjakohast märksõna, tänu millele tuleb koduleht ka otsingumootorites välja.

Kui Sinu koduleht ei tule Google otsingumootoris esile või kodulehel puudub SEO optimeerimine, siis võta ühendust KDM agentuuriga. Meie spetsialistid teevad Sinu kodulehe otsingumootorites nähtavaks!