Kuidas leida enda ettevõtte nägu?


ettevõtte nägu

Bränding on oluline osa igast ettevõttest ja isegi kui brändi loomisega pole ettevõte teadlikult tegelenud, tajuvad ja tõlgendavad kliendid ettevõtte olemust ning väärtusi brändina. Terviklik ning läbimõeldud bränd on oluline, et avada ettevõtte olemust, tegevust ja väärtusi ühtlaselt ning ehitada usaldusväärseid kliendisuhteid. 

Mis on bränd?

Bränd on ettevõtte nägu, mis aitab luua usaldusväärseid ja pikaajalisi suhteid nii olemasolevate kui uute klientidega. Usaldatud ning tuntud bränd aitab säästa turunduskuludelt, sest suust-suhu turundus toob veelgi rohkem kliente kui hinnaline reklaamikampaania. Bränding aitab luua tervikliku brändi, mis ei koosne vaid logost, brändi värvidest ning visuaalidest, vaid paneb paika ettevõtte väärtused, suhtlusmallid, suhtumise ning eesmärgid. Bränd on see, mis eristab ettevõtet kõige edukamalt konkurentide seast.

Miks on läbimõeldud bränding oluline?

Põhjalik ja läbimõeldud bränding on vahend, mis eristab ettevõtet konkurentidest ning loob usaldusväärse suhte klientidega. Tugev kaubamärk aitab jõuda uute inimesteni, võites klientide usalduse oluliselt kiiremini kui tundmatu kaubamärgiga. Lisaks jääb efektne ja meeldejääv logo või tunnuslause kiiremini potentsiaalsetele klientidele meelde. 

Bränding aitab luua põhjaliku ja läbimõeldud brändi, mis on ühtlase kõne-, kirja- ja suhtlusviisiga. Nii saab garanteerida, et ettevõtte tegevus, ütlused ning väärtused ei satu üksteisega vastuollu ega tekita klientides segadust. Pole midagi ebameeldivamat, kui klientide pahandamine või pettumuse valmistamine, seda eriti värskelt turule tulnud brändina. Veel aitab brändingu kaasamine reklaamkampaaniatesse suurendada brändi tuntust, mis on eriti oluline ettevõtte algusaegadel.

Bränding aitab luua lisaks lojaalsetele klientidele ka lojaalseid töötajaid. Hea maine ning tuntud brändiga ettevõttes tunnetavad töötajad tõenäoliselt rohkem enda väärtust ja töö eesmärgipärasust, kuna ettevõtte olemus on kindlalt visualiseeritud. Kui meeskond on sama ühtne kui bränd, on tegemist äärmiselt tugeva ja edasiviiva kollektiiviga.

Millest koosneb bränding?

Olenevalt ettevõtte soovist pakub KDM agentuur bränding teenust. Mõni ettevõte soovib luua endale vaid visuaalse identiteedi, mis on näiteks alustavate ettevõtete ning väiksema eelarve puhul esimene oluline samm brändingu loomisel. Teine ettevõte soovib aga põhjalikumat brändingut, mis hõlmab lisaks brändiidentiteedi loomisele ka erinevaid turundusmaterjale ja brändiraamatut, millele tuginedes enda turunduskampaaniaid korraldada. Seevastu brändingu täiskomplekt koosneb lisaks eelnevale ka brändistrateegia loomisest, klientide ja konkurentide kaardistamisest ning brändi eesmärkide sätestamisest. Tegemist on teenusega, mis aitab lisaks brändi identiteedi loomisele avada ka brändi olemust ning pikaajalisi eesmärke. 

Bränding koosneb erinevatest etappidest:

  • Esmalt kaardistatakse brändi hetkeseis ning määratakse koostöö lõppeesmärgid.
  • Brändingu loomiseks õpitakse tundma ettevõtet ning tehakse põhjalik eeltöö.
  • Olenevalt kliendi vajadustest luuakse brändi identiteet, erinevad turundusmaterjalid ning brändiraamat, et ettevõte saaks oma brändingut ka ise kasutada. 
  • Mahukamate projektide puhul pannakse paika brändistrateegia, kaardistatakse kliendid ja konkurendid.

Kui Sinu ettevõttel pole loodud ühtset brändi või esineb probleeme konkurentidest eristumisega, võta ühendust KDM agentuuri spetsialistidega. Loome Sinu ettevõttele omapärase brändingu, mis aitab kaasa uute lojaalsete klientideni jõudmisele.