Miks Google minu kodulehte ei näita?


Miks Google minu kodulehte ei näita

Google on kahtlemata üks efektiivseim viis uute klientideni jõudmiseks: klient otsib endale vajalikku märksõna või fraasi, ettevõtte koduleht tuleb otsingumootoris esile ning klient saab oma probleemile ettevõtte kodulehelt lahenduse. Mis saab aga siis, kui koduleht on justkui Google jaoks kadunud ega tule otsingutulemustes välja?

Enamlevinud põhjused, miks Sinu koduleht Google otsingutes välja ei tule

Google algoritm on pidevas muutuses, et olla aktuaalne ja õppida oma kasutajaid veelgi paremini tundma. Otsingumootor tahab kuvada kasutajatele kõige aktuaalsemat infot, millest tulenevalt sorteerib algoritm kodulehti vastavalt kasutaja otsingule: kas kodulehe sisu vastab piisaval määral otsitavale märksõnale, on usaldusväärne ning paljude külastajatega. Kui kodulehel esineb puudusi, ei kuva Google otsingumootor kodulehte enam esimeste tulemuste seas. 

Siin on kolm enamlevinud põhjust, miks Sinu koduleht ei pruugi Google otsingutulemustes välja tulla:

Koduleht pole usaldusväärne

Kodulehe külastatavust ja asukohta Google otsingutulemustes mõjutab oluliselt selle usaldusväärsus. Kodulehe usaldusväärsust mõjutab kodulehe disain, poolik või puuduolev tekst, aktuaalsete uudiste kajastamine, kontaktinfo olemasolu ning klientide nimeline tagasiside. Samuti vähendavad kodulehe usaldusväärsust halva reitinguga lehelt tulevad välislingid. 

Kodulehel on katkised lingid

Google algoritm analüüsib ja indekseerib kodulehti, et paigutada need vastavalt otsingutulemustes. Kui kodulehel esineb katkiseid linke, mis ei vii kasutajat kuhugi, on tegemist aegunud või vigase kodulehega, mida Google otsingumootoris ei kuva. Seega on mõistlik kodulehel olevate linkide toimimist aeg-ajalt kontrollida.

Kodulehe sisu pole otsingumootoritele optimeeritud

Kodulehe otsingumootoritele mitte optimeerimine tähendab enamasti, et kodulehel pole nähtud vaeva sisutükkide kirjutamisega ehk Google otsingumootorit kasutades ei oska algoritm kodulehte vastavate märksõnadega seostada. Kui kodulehel ei kasutata valdkonnale omaseid märksõnasid, ei jõua koduleht ei ettevõte ega ka kliendini.

Mis on kodulehe SEO?

Kodulehe optimeerimine otsingumootoritele ehk SEO on äärmiselt oluline Google otsingumootoris välja tulemiseks. Kodulehe optimeerimine sisaldab tehnilist osa, mille eesmärk on otsingumootoritele lehe ligipääsetavaks tegemist ja tehniliste probleemide vältimist, kodulehe kasutajale mugavaks tegemist, loogilise struktuuri väljatöötamist, valdkonnale aktuaalse sisu loomist, linkimist ja efektiivset disaini. Tegemist on ühe efektiivsema viisiga kodulehe positsiooni otsingumootori tulemustes tõsta.

Kodulehe optimeerimist alusta kodulehe SEO auditiga

Kui varem pole kodulehe optimeerimisega kokkupuudet olnud, on mõistlik teostada kodulehe SEO audit, mille käigus tehakse kodulehele algne kontroll: hinnatakse kodulehe tehnilist seisukorda, SEO olukorda, kodulehe mugavust, turvalisust ja ülesehitust. Samuti analüüsitakse kodulehe SEO auditi käigus valdkonnas kasutatavaid ning otsitavaid märksõnu, millele tuginedes on oluline luua ka enda kodulehele sisu. SEO-ga tegelemine garanteerib, et Sinu ettevõtte koduleht on teemakohane ning võiks otsingutulemuste kaudu jõuda ka uute klientideni.

Kodulehe SEO audit analüüsib kodulehe hetkeolukorda ning annab vastuse küsimusele, kuidas teha enda koduleht Google otsingutulemustes nähtavaks. Telli kodulehe SEO audit KDM agentuurilt ja ole Google’s nähtav!