Miks kirjutada blogi?


kodulehe-blogi

Blogid on tavaliselt kirjutatud eesmärgiga väljendada mõtteid ja näidata asjatundlikkust erinevatel teemadel. Need on suurepärane viis veebisaidil värske sisu loomiseks ja ettevõtte sotsiaalmeedia reklaamimiseks, et suunata sinu veebisaidile rohkem liiklust. Blogi kirjutatakse erisugustel põhjustel, kuid ettevõtte perspektiivist vaadatuna on sellel ikkagi äri kasvule suunitletud eesmärgid. Kuigi blogipostituste tegemine võib olla tülikas ning ajamahukas. Kuid sellegipoolest leidub põhjuseid, miks ikkagi tasub neid kirjutada. 

Blogi aitab suurendada kliendibaasi

Blogipostitus aitab luua sisu, mis aitab lahendust otsival kliendil ning miks ka mitte potentsiaalsel uuel kliendil jõuda sinu ettevõtte teenuseni. Täpsemalt loob see lugejaskonnale väärtust, mis on kasulik nii ettevõttele kui ka kliendile. Viimasele, olles lugenud blogiteksti, võib postitus äratada huvi teema vastu, aidata leida vastus googeldatud küsimusele ning samuti võib see mõista anda pakutava teenuse vajalikkust talle. Blogi tutvustab ka koostööpartneritele, millega ettevõtte tegeleb, millised on nende mõtted, vaated ja milliste probleemide korral tasub nende poole pöörduda. Nõnda suurendab algul võib-olla ebavajalikuna tunduv tekst tegelikult kliendibaasi, kaasates külastajaid erinevatel teemadel ja ka harides neid.

Blogi aitab jõuda otsingumootoris ettepoole

Ka ühel teisel põhjusel aitab blogi loomine suurendada klientide hulka, sest see mitte ainult ei aita neil teema kohta informatsiooni ammutada, vaid aitab ka otsingumootoris pääseda pingereas kõrgematele positsioonidele. Parema SEO hulka kuulub nii klientidega suhtlemine, probleemid reklaamsisuga kui ka vähene väärtus külastajatele. Kõik eelnevalt nimetatu omab SEO jaoks suurt tähtsust ning vigade miinimumini viimine aitab parandada kohta otsingumootori rivistus. SEO arenedes on oluline ka oma strateegiat hinnata, et veenduda, et sisul ja veebisaidil on otsingumootorite nõutud teadmised, autoriteetsus ja usaldusväärsus. Kui eelnevad kriteeriumid on täidetud, aitab blogi kirjutamine külastajatel leida sinu kodulehte, suurendades nendele viimase nähtavust.

Blogi loob klientide jaoks usaldust

Postituste tegemine veel ka usalduse ja lojaalsuse loomine kliendi jaoks, sest aitab uutele külastajatele rajada kindlama pidepunkti, millest kontakti võttes kinni hakata. See näitab, et ettevõte on ärimaastikul nähtav ja konkurentsivõimeline, luues seeläbi turul tugevama brändikuvandi ning olles partnerite jaoks läbipaistvam tegutseja. Usalduse kasvatamine toimub aktuaalsetele küsimustele vastamise, nõu andmise ja päevakohaste teemade kohta tekstide kirjutamisega. Kuid palju teemadest on asjakohased ka peale kuid ning isegi aastaid. Seega on blogid investeering tulevikku, aidates kasvatada kliendibaasi ka hilisemas tegutsemise järgus.

Unusta blogitekstidega ise tegelemine ja usalda nende loomine kogenud KDM’i spetsialistidele. Meie agentuur aitab sul luua usaldusväärsed postitused, mis toovad pidevat kasu ka tulevikus.