Digiturunduse suunad aastal 2023


Digiturunduse suunad
Digiturundus on üha arenev valdkond, millel näeme juba praegu uusi suundasid, mida 2023. aastal järgida. Enamjaolt areneb valdkond koos kasutajatega, millest tulenevalt on tulevased trendid aimatavad kasutajate käitumise muutumisest. Ettevõte, mis soovib olla relevantne ning asjakohane igal ajahetkel, peab tundma nii oma sihtgruppi kui ka valdkonna trende. Digiturunduse areng oleneb kasutajatest Digiturunduse suundasid ning arenguid uueks...